De Strontrace en het Beurtveer

Deze pagina's bevatten de uitslagen van de Strontrace and het Beurtveer.

Zie de verwijzing naar de Vereninging Zeilvracht voor meer informatie over dit fenomeen.

Vanaf 1986 (?) maak ik de grafiek van de uitslag. Dit heb ik te danken aan Johannes Hobma, die vaak heeft meegedaan en ook in het bestuur heeft gezeten. Hij vroeg mij of ik die uitslag niet op de computer kon maken. Dat was nog in de tijd dat computers nog niet zo gemeen goed waren als op dit moment. Ik had thuis een TRS-80 hobby computer, waarop ik de eerste versie van het programma heb gemaakt die deze grafiek uitrekent en tekent. De eerste versie was in BASIC geschreven, en produceerde de grafiek op een TRS-80 matrixprinter, die grafisch kon printen met 7 naaldjes.

Toen ik twee jaar later overgestapt was naar een IBM-PC compatibele heb ik het programma herschreven in DBASE III (voor het invoeren) en Turbo Pascal (voor het maken van de grafiek).

In 1997 heb ik het programma herschreven in SuperNova, een applicatie ontwikkelomgeving voor GUI applicaties. Zie SuperNova WEB site voor meer informatie over dit tool.
Ik werk bij SuperNova en werk aan deze ontwikkelomgeving, dus een beetje moet kunnen, toch ? :-)

De uitslagen van voor 1997 van de Strontrace zijn gemaakt met dit nieuwe programma, uitgaande van de bewaarde data-files. Hierdoor zijn soms enkele speciale leestekens veranderd in vreemde tekens. Helaas...

De uitslagen van voor 1997 van de Beurtveer zijn gemaakt met het oude (Turbo-Pascal) programma.

Hopelijk zijn alle oude uitslagen goed gereproduceerd, omdat het gedeeltelijk handwerk was kunnen er foutjes ingeslopen zijn...

Opmerkingen ? E-mail mij